Reklamácie

Každú vašu objednávku si vážime a snažíme sa ju vybaviť čo najrýchlejšie a bez chýb. Aj nám sa však občas podarí niečo pokaziť. Tu nájdete informácie, čo robiť, ak niečo nie je v poriadku.

Informácie k reklamáciám

Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale. Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru alebo služby. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky.  Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) nám, prosím, zašlite na posúdenie.Odporúčame vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou.

Adresa na zaslanie reklamovaného tovaru:

Oh La Marketing, s.r.o.

Lermontovova 911/3

811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Slovenská republika

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení problému. Po uznaní reklamácie Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru). Náklady na dodanie nového tovaru znášame my. V prípade uznania reklamácie máte tiež právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamácie. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom vám bude doručený reklamačný protokol.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Tovar, ktorý ste si zakúpili na Origins.sk,  je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Od zmluvy je možné odstúpiť len preukázateľným spôsobom písomne (listinnou formou alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail)). Na odstúpenie od zmluvy môžete použiť formulár dostupný na našej stránke. Pre stiahnutie formulára kliknite pravým tlačidlom na odkaz a zvoľte možnosť “Uložiť súbor”. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar nám prosím neposielajte na dobierku. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

Adresa na vrátenie tovaru:

Oh La Marketing, s.r.o.

Lermontovova 911/3

811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Slovenská republika

Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste uviedli, ak sa nedohodneme inak (napríklad poukážka na nákup). Pri odstúpení od zmluvy budú vrátené aj náklady na doručenie tovaru v hodnote najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám bude tovar vrátený na vaše náklady. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

Alternatívne riešenie sporov

Ak nie ste spokojný s vybavením vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, pošlite nám reklamáciu e-mailom na info@origins.sk. Ak nie ste spokojný so spôsobom vybavenia vašej reklamácie alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.