Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1.      Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim  P-REDOMA s.r.o., Banskobystrická 148/1, 940 02  Nové Zámky,  Slovenská republika, IČO: 51 408 741 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“), uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu https://www.origins.sk(ďalej len „obchod“).

1.2.      VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom stránky https://www.origins.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3.      Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po svojej registrácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.,

1.4.      Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

Pre objednanie tovaru si ho vložte do nákupného košíka. Následne sa môžete rozhodnúť, či chcete pokračovať v nakupovaní alebo nákup uzavrieť. Objednávka sa robí kliknutím na tlačidlo označené “Dokončiť objednávku s povinnosťou platby”. Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu pošleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru, spôsob platby, spôsob doručenia a jeho cenu, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Všetky vaše objednávky môžete nájsť v časti Môj účet pod záložkou Objednávky.

Podrobný návod ako postupovať pri objednávke tovaru nájdete na stránke Ako nakupovať.

3. Storno objednávky

Ak si želáte zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás, prosím, kontaktujte e-mailom alebo telefonicky a uveďte číslo objednávky. Ak už bola platba za objednávku uhradená, peniaze vám budú vrátené najneskôr do 14 dní na vami určený účet.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Tovar, ktorý ste si zakúpili na www.origins.sk,  je možné bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Od zmluvy je možné odstúpiť len preukázateľným spôsobom písomne (listinnou formou alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail)). Na odstúpenie od zmluvy môžete zaslať elektronickú žiadosť na email info@origins.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený

Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje, je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar nám prosím neposielajte na dobierku. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

Adresa na vrátenie tovaru:

P-REDOMA, s.r.o.

Banskobystrická 148/1

940 02 Nové Zámky

Slovenská republika

Kúpnu cenu tovaru vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste uviedli, ak sa nedohodneme inak (napríklad poukážka na nákup). Pri odstúpení od zmluvy budú vrátené aj náklady na doručenie tovaru v hodnote najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy vám bude tovar vrátený na vaše náklady. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku.

5. Cenové podmienky

5.1. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych predpisov.

5.2. Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

6. Doprava a platba

Dostupné na objednanie sú iba položky skladom, vďaka tomu všetky objednávky vybavujeme veľmi rýchlo. Ak si objednáte v pracovný deň do cca 12:00, tak Vašu objednávku môžete očakávať už na nasledujúci pracovný deň. Tovar expedujeme z vlastného skladu. Ak by sa náhodou stalo, že kvôli chybe v informačnom systéme, objednaný tovar nebudeme vedieť dodať, okamžite Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na riešení.

Ceny doručenia Slovenská republika

Služba: balíky do 0,5kgdo 50 €nad 50 
Depo.sk (platba kartou cez GoPay)3,60€zadarmo
Depo.sk (priama platba na účet) 3,60€zadarmo
Depo.sk + dobierka 3,60€ + 0,90€zadarmo
Osobný odber Jarabinkova 2, Bratislavazadarmozadarmo

7. Dodacie podmienky

Štandardné informovanie o stave balíka:

  1. Potvrdenie objednávky – Po prijatí platby, Vám automaticky odošleme potvrdzovací e-mail na adresu vyplnenú v objednávkovom formulári
  2. Expedícia tovaru – Po spracovaní platby a objednávky, Váš balík odovzdáme kuriérskej spoločnosti. Od tohto momentu je balík na ceste k Vám do 24-48 hodín.
  3. Doručenie kuriérom na zvolenú adresu – v deň doručenia balíka budete kontaktovaný prepravcom na Vami uvedenom telefónnom čísle.
  4. Doručenie a platba – v prípade ak ste objednávku nehradili platobnou kartou, je možné uhradiť balík kurierovi platobnou kartou cez terminál alebo v hotovosti, pri preberaní balíka.

V prípade ak stav balíka nekorešponduje so štandardným stavom balíka kontaktujte nás

E-mail: info@origins.sk

tel.č.: +421918596972

8. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

Informácie k reklamáciám

Záručná doba je stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri potravinovom sortimente je dátum spotreby (dátum minimálnej trvanlivosti) vyznačený na obale. Predávajúci je zodpovedný za vady tovaru alebo služby. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom alebo telefonicky.  Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) nám, prosím, zašlite na posúdenie.Odporúčame vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou.

Adresa na zaslanie reklamovaného tovaru:

P-REDOMA, s.r.o.

Banskobystrická 148/1

940 02 Nové Zámky

Slovenská republika

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení problému. Po uznaní reklamácie Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru). Náklady na dodanie nového tovaru znášame my. V prípade uznania reklamácie máte tiež právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade vám vrátime peniaze. Vrátenie finančných prostriedkov je možné formou hotovosti alebo zaslaním na bankový účet.  Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamácie. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom vám bude doručený reklamačný protokol.

9. Alternatívne riešenie sporov

Alternatívne riešenie sporov

Ak nie ste spokojný s vybavením vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, pošlite nám reklamáciu e-mailom na info@origins.sk. Ak nie ste spokojný so spôsobom vybavenia vašej reklamácie alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Sťažnosť môžete podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10. Zodpovednosť za správnosť informácií.

10.1. Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na www.origins.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

10.3. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných údajov

Na vybavenie objednávky je potrebné spracovať informácie o kupujúcom, ktoré majú charakter osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.